Surface Book: Tổng hợp giá tất cả cấu hình

Surface Book | SSD 128GB | core i5 | RAM 8GB  

  Giá cũ  Giá KM kèm sạc zin (T9/2019) Giá kèm Dock non-GPU (T9/2019) Giá kèm Dock dGPU (T9/2019)
THANH LÝ 80%    9tr 12tr5  
Tablet 97%

 

Tablet 99%   

16tr2      

 

16tr5      

10tr

 

10tr2

13tr5

 

13tr7

15tr5

 

15tr7

Surface Book | SSD 256GB | core i5 | RAM 8GB 

  Giá cũ  Giá KM kèm sạc zin (T9/2019) Giá kèm Dock non-GPU (T9/2019) Giá kèm Dock dGPU (T9/2019)
Tablet 97%

 

Tablet 99%   

16tr2      

 

16tr5      

11tr5

 

11tr8

15tr

 

15tr3

17tr

 

17tr3

Surface Book | SSD 256GB | core i7 | RAM 8GB  

  Giá cũ  Giá KM kèm sạc zin (T9/2019) Giá kèm Dock non-GPU (T9/2019) Giá kèm Dock dGPU (T9/2019)
Tablet 97%

 

Tablet 99%   

17tr2      

 

17tr5      

12tr7

 

13tr

16tr2

 

16tr5

18tr2

 

18tr5

Surface Book | SSD 512GB | core i7 | RAM 16GB

  Giá cũ  Giá KM kèm sạc zin (T9/2019) Giá kèm Dock non-GPU (T9/2019) Giá kèm Dock dGPU (T9/2019)
Tablet 97%

 

Tablet 99%   

19tr2      

 

19tr5      

16tr

 

16tr2

19tr5

 

19tr7

21tr5

 

21tr7

 Tất cả phụ kiện bán kèm máy giảm thêm 10% xem tại đây

Surface Book | SSD 1TB | core i7 | RAM 16GB

  Giá cũ  Giá KM kèm sạc zin (T9/2019) Giá kèm Dock non-GPU (T9/2019) Giá kèm Dock dGPU (T9/2019)
Tablet 97%

 

Tablet 99%   

25tr2      

 

25tr5      

20tr

 

20tr3

23tr5

 

23tr8

25tr5

 

25tr8

 Tất cả phụ kiện bán kèm máy giảm thêm 10% xem tại đây

popup

Số lượng:

Tổng tiền: